GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Email:  ybi-tranyen-mnminhquan@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0912.009.365

1. Mô hình hoạt động: Chăm sóc giáo dục trẻ  theo chương trình Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuẩn, 94% có trình độ trên chuẩn ( trong đó: Đại học 14/19 tỷ lệ 73,6%; cao đẳng 04/19 tỷ lệ 21%; trung cấp 01/19 tỷ lệ 5.4%)

             - 02 CBQL có chuyên môn Đại học SP mầm non

             - 15 giáo viên có trình độ chuẩn SP mầm non trở lên

             - 02 nhân viên có trình độ Đại học

3. Mục tiêu đào tạo: 
        - Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục đạt chuẩn về chất lượng phù hợp với mục tiêu Giáo dục và tình hình phát triển hiện nay.
         - Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, ban đầu của việc hình thành nhân cách cho trẻ.

        - Tăng cường Giáo dục lễ giáo, kĩ năng sống cho trẻ có hiệu quả và gắn vào các hoạt động thực tế.
         - Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

4. Phương châm giáo dục: 

         - Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, đả bảo về tính mạng cho trẻ.

          - Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa.
      - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh.

      - Thực hiện tốt nhiệm vụ CSGD trẻ tạo được niềm tin tuyệt đối với các bậc phụ huynh, nhân dân trong địa bàn xã.

      - Tạo môi trường Giáo dục thân thiện, gần gũi

      - Xây dựng mối quan hệ trong nhà trường thân thiện, cởi mở.

      - Phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường

5. Phương thức hoạt động của trường: 
        - Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các hoạt động phụ hớp với từng độ tuổi.
       - Tổ chức ăn trưa tại trường với hai buổi/ ngày đảm bảo đúng chương trình Giáo dục mầm non quy định.  
      - Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
      - Tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành, nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao chuyên môn.

Ban giám hiệu Trường MN Minh Quân 

                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

                                                                                                                          

                                                                                                                          Lê Thị Hồng Hạnh